Thịt thăn xông khói

Thịt thăn xông khói

  1. Nguyên liệu và phụ gia được sử dụng:

Thịt thăn lợn, Muối ăn tinh chế, Đường, Vitamin C, Sodium Nitrate (251), Pentasodium tripolyphosphate (451i), Potassium sorbate (202)

  1. Thời hạn sử dụng:

1,5 tháng kể từ ngày sản xuất. Được in rõ trên mép bao bì sản phẩm.

III. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ từ 00C đến +40C .

Sử dụng hết khi cắt miệng bao, trong trường hợp không sử dụng hết phải để bảo quản trong nhiệt độ âm (ngăn đá tủ lạnh)

Ăn ngay hoặc chế biến thành các món ăn khác (bánh pizza, sa lát...)

 

  1. Quy cách đóng gói:

 Đóng gói trong bao bì đóng gói hút chân không sắt lát hoặc nguyên khối.

 

  1. Nguyên liệu và phụ gia được sử dụng:

Thịt thăn lợn, Muối ăn tinh chế, Đường, Vitamin C, Sodium Nitrate (251), Pentasodium tripolyphosphate (451i), Potassium sorbate (202)

  1. Thời hạn sử dụng:

1,5 tháng kể từ ngày sản xuất. Được in rõ trên mép bao bì sản phẩm.

III. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ từ 00C đến +40C .

Sử dụng hết khi cắt miệng bao, trong trường hợp không sử dụng hết phải để bảo quản trong nhiệt độ âm (ngăn đá tủ lạnh)

Ăn ngay hoặc chế biến thành các món ăn khác (bánh pizza, sa lát...)

 

  1. Quy cách đóng gói:

 Đóng gói trong bao bì đóng gói hút chân không sắt lát hoặc nguyên khối.